PRIHLÁŠKA - OBJEDNÁVKA 

 

ZA NOVÉ SLOVENSKO !

pracovné stretnutie združenia NÁDEJ A SLOBODA

 

sobota 23.04.2022, 10.00 hod. DIXON RESORT Hotel DIXON

 

Spoluorganizátor: 

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

zasielanie pozvánok, prijatie prihlášok a zúčtovanie poplatkov

POSTUP OBJEDNÁVANIA A PLATBY ZA PRACOVNÉ STRETNUTIE

 

DIXON RESORT Hotel DIXON, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

 • 1
  Vypíšte objednávkový formulár s objednaním podľa záujmu o jednotlivé položky
  Poplatok za pracovné stretnutie v sume 18,- EUR obsahuje poplatok za prenájom priestorov a občerstvenie, káva s mliekom/čaj, 0,33l minerálka, 1ks sladké/slané pečivo
 • 2
  V prípade účasti viacerých osôb od jednej organizácie je možné počet položiek meniť
 • 3
  Kliknite aj na menu potrebujem vystaviť faktúru k vypísaniu vášho mena a priezviska, alebo organizácie
 • 4
  Na uvedený e-mail vám bude zaslaná elektronicky zálohová faktúra s uvedením platobných údajov, bankové spojenie a variabilný symbol zálohovej faktúry
 • 5
  Pre rýchle zadávanie platobného príkazu použite QR KÓD na faktúre so zadaním SCAN pri realizácii platobného príkazu.
 • 6
  Po pripísaní platby na bankový účet organizátora vám bude elektronicky zaslaná zúčtovacia faktúra a v prípade potreby aj originál s podpisom a pečiatkou
 • 7
  Platba sa realizuje prevodným príkazom, platbu kartou budeme riešiť v nasledovnom období
 • 8
  Výnimočne je možné uhradiť poplatky na mieste konania v hotovosti s vystavením príjmového pokladničného dokladu a vystavením príslušných faktúr
 • 9
  Z organizačných dôvodov podujatia uprednostňujeme platbu na bankový účet vopred z dôvodu nahlásenia občerstvenia a stravovania dodávateľovi, ako aj celkového personálneho a programového obsahu podujatia
 • 10
  Pre prípadné otázky nás neváhajte kontaktovať: E-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk, Mobil: 0918 112 174, aj na aplikáciách: Telegram, Signal