Pracovné stretnutie

 

REGIÓNY SLOVENSKA

A CESTOVNÝ RUCH

utorok 20. december 2022 o 11.00 hod.

v Hoteli pod Zámkom, banketka, Hurbanovo nám. 2, BOJNICE

organizačný garant: RNDr. Ján Baránek, predseda občianskeho združenia Nádej a Sloboda

RÁMCOVÉ TÉMY STRETNUTIA:

  • Stav hospodárstva Slovenska a vplyv na regióny, na obce a mestá
  • Možnosti opatrení v oblasti energií pre podnikateľov, občanov, obce a mestá
  • Odborné sekcie Nádej a Sloboda, analýzy a programy
  • Prestávka 12.00 hod.
  • Možnosti spolupráce podnikateľov, obcí, miest a občianskych združení
  • Opatrenia v oblasti cestovného ruchu na Slovensku
  • Záver stretnutia 12.30 hod.

FORMA: VOĽNÁ DISKUSIA BEZ PREDNÁŠOK

RNDr. Ján Baránek

predseda občianskeho združenia Nádej a Sloboda

Termín potvrdenia účasti:

pondelok 19.12.2022 do 12.00 hod.

Zaslanie návrhov riešení k témam stretnutia e-mailom: info@nadejasloboda.sk