PRACOVNÉ STRETNUTIE

ZA NOVÉ SLOVENSKO !

... tvorme nové Slovensko ...

ÚVODNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE V RÁMCI OBČIANSKEJ INICIATÍVY. VÝMENA NÁZOROV NA SÚČASNÚ SITUÁCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. KOORDINÁCIA POSTUPOV A AKTIVÍT S NADVIAZANÍM OSOBNÝCH KONTAKTOV. ÚČASŤ NA PODUJATÍ JE NA ZÁKLADE ADRESNEJ POZVÁNKY PRE ORGANIZÁCIU ALEBO OSOBU. INFORMÁCIE BUDÚ DOPLNENÉ A AKTUALIZOVANÉ. POZVÁNKY BUDÚ ZASLANÉ.

v sobotu 23. apríla 2022, 10.00 hod.

 

DIXON RESORT Hotel DIXON

banketová sála 1

Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

 

RÁMCOVÝ PROGRAM STRETNUTIA:

 • 09.30. - 10.00 hod. Prezentácia účastníkov
 • 10.00 hod. Otvorenie: RNDr. Ján Baránek
 • Sloboda slova a právny štát
 • Sloboda zdravia, prevencia zdravia a zdravotníctvo
 • 13.00 - 14.00 hod. Obedňajšia prestávka
 • Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo
 • Hospodárstvo a podnikanie
 • Sociálne veci
 • 15.30 - 15.50 hod. Občerstvenie
 • Občianske aktivity
 • Diskusia
 • Závery a odporúčania
 • 18.00 hod. - 19.00 hod. Večera, Spoločenské posedenie

PONÚKAME VYSTUPUJÚCIM ZVEREJNENIE TEXTU VYSTÚPENIA NA SAMOSTATNEJ STRÁNKE, ZVEREJNENIE LINKU NA VÁŠ WEB ALEBO ZVEREJNENIE VIDEA.

V PRÍPADE ZÁUJMU NÁM ZAŠLITE NÁZOV PRÍSPEVKU, VAŠE MENO A PRIEZVISKO, TITUL A TEXT VO FORMÉTE .WORD . ZÁUJEM ZAŠLITE NA E-MAIL: info@nadejasloboda.sk

ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM, V AKEJ

SLOVENSKEJ REPUBLIKE

BUDÚ ŽIŤ NAŠE DETI.

 "AKO ĎALEJ, SLOVENSKO ? "...

RÁMCOVÉ CIELE OBČIANSKEJ INICIATÍVY

 • Vytvorenie tlaku na štátne orgány k zastaveniu obmedzovaniu slobody slova a diskriminácie občanov v rôznych oblastiach života v Slovenskej republike a realizácia aktivít podľa Ústavy Slovenskej republiky, zákonov Slovenskej republiky k slobodnému prístupu k informáciám a medzinárodných dohôd, najmä podľa Listiny základných práv a slobôd
 • Spracovanie a presadzovanie koncepcie pre dôstojný život občanov Slovenskej republiky v novej hospodárskej situácii vo svete a postavení Slovenska v roku 2022 a do ďalšieho obdobia
 • Realizácia aktivít so spoluprácou organizácií, odborníkov a aktivistov na presadzovanie cieľov občianskej iniciatívy

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: RNDr. Ján Baránek,

predseda občianskeho združenia Nádej a Sloboda

Vážení priatelia!

Dovoľujem si vás pozvať na pracovné stretnutie tých, o ktorých by som si dovolil povedať dve charakteristiky. Patríte medzi prirodzenú elitu Slovenska a patríte medzi tých, ktorí disponujú niečím, čo nevieme merať, ale čo „akosi“ vieme“ Je to zdravý rozum. Preto ten veľmi dôležitý prívlastok – prirodzená elita.

            Som presvedčený, že viac, ako ktokoľvek iný v tejto krajine si uvedomujete, že nie len Slovensko, ale celá tzv. západná civilizácia, sa nachádza v prelomovom období. Jednoducho povedané – náš svet sa formátuje nanovo. Impulzmi, možno lepšie katalyzátormi, tohto procesu boli tzv. „pandémia“ Covid-u a ukrajinsko-ruská vojna. Obidve udalosti nám ukázali zásadnú vec – ako ľahko sa dá prísť o slobodu. Viacerí z vás sú nie len svedkami, ale aj obeťami tohto procesu. Boli ste marginalizovaní, ostrakizovaní ľuďmi, ktorí vám reálne nemajú čo povedať a v normálnej spoločnosti by nikto o nich nič nevedel, ale ich hlas v našom deformovanom prostredí počuť tak hlasno, ako pomyselný zvuk poľnice zo Zjavenia podľa apoštola Jána. Zámerne som použil toto porovnanie, lebo dnes sme svedkami ako keby apokalypsy v jej prenesenom význame, pokiaľ zvyšujúca sa miera chaosu v spoločnosti a poprehadzovanie morálnych a etických hodnôt predznamenáva apokalypsu. Podľa mňa áno.

            Žijeme v spoločnosti, ktorá začala intenzívne popierať nie len slobodu, ale aj morálne a etické zákony, ktoré tu vládli stáročia, začala popierať aj zákony a zákonitosti prírody. Či už biologické, fyzikálne, matematické... Priatelia, vám nemusím hovoriť, že toto je cesta do pekla. Sociálneho, hodnotového a takýto prístup priamo ohrozuje samotnú existenciu a suverenitu Slovenska. Napísal som, že tieto procesy prebiehajú v celom západnom svete a to vo vás určite vyvolá otázku, ako to môže malé Slovensko zmeniť. Odpoviem priamo – neviem. Ale viem, že nerobiť nič je horšie, ako moje „neviem“. Toto je jeden z dôvodov, prečo vás oslovujem.

Druhým je fakt, že spomínané preformátovanie prináša aj nové výzvy a problémy, ktoré sme doteraz nemuseli riešiť. Nemyslím si, že by bolo produktívne, aby sme sami seba utvrdzovali v tom, čo všetko sa robí zle a čo sa pokazilo. Kopali by sme do otvorených dverí. Nie, som presvedčený, že sa medzi vami nájdu takí, ktorí sú schopní tieto nové výzvy a problémy dopredu pomenovať – aspoň rámcovo. Málo kto si totiž uvedomuje, že toto je momentálne jedna z najdôležitejších úloh elít – aspoň sa pokúsiť odhadnúť, aké problémy a výzvy sa k nám blížia. Najhoršie, čo sa nám totiž môže stať nie sú naše nepresné, možno niekedy nadhodnotené odhady. Najhoršie je neurobiť nič. Priatelia, šťastie praje pripraveným. Spomínal som Zjavenie apoštola Jána. V 4. kapitole sa píše:   "Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom!" Musíme teda „vystúpiť“. Spolu. Teším sa na vás.

S úctou

                                                                                                                                                                  RNDr. Ján Baránek

E-mail: RNDr. Ján Baránek: jan@nadejasloboda.sk

 SEKRETARIÁT STRETNUTIA

A ZASIELANIE INFORMÁCIÍ:

e-mail: info@nadejasloboda.sk

V doručených e-mailoch od združenia Nádej a Sloboda Vám odporúčame si prezrieť aj priečinky REKLAMA a SPAM, vzhľadom k systému doručovania e-mailov.

SPOLUORGANIZÁTOR: 

 

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

občianske združenie

 

Michal Gašparovič, predseda, e-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza, IČO: 54126061

BUĎME V KONTAKTE ! 

Vaše údaje sú u nás v bezpečí podľa GDPR.