ODBORNÉ SEKCIE

občianskeho združenia

Podľa Stanov občianskeho združenia sa zriaďujú odborné sekcie v združení 

Nádej a Sloboda

Článok 9 Stanov občianskeho združenia

Zriaďovanie ďalších orgánov

1.   V záujme realizácie špecifických programov, riešenia vybraných úloh, rozvíjania činnosti, prehlbovanie pôsobenia a podpory svojich cieľov v jednotlivých oblastiach pôsobnosti orgány Nádej a Sloboda môžu zriaďovať ďalšie poradné orgány, pracovné komisie, odborné sekcie, expertné tímy, regionálne kancelárie a podobne.

2.   O zriadení a personálnom obsadení regionálnej kancelárie a odbornej sekcie rozhoduje správna rada Nádej a Sloboda.

3.   Za výkon činností regionálnej kancelárie je zodpovedný riaditeľ príslušnej regionálnej kancelárie.

4.   Riaditeľ regionálnej kancelárie má právo zúčastňovať sa zasadnutia správnej rady s hlasom poradným.

5.   Za výkon činnosti odbornej sekcie je zodpovedný predseda odbornej sekcie.

6.   Predsedu odbornej sekcie menuje predseda Nádej a Sloboda po schválení správnou radou.

MÁM ZÁUJEM O AKTIVITU V ODBORNEJ SEKCII

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov. Zásady spracúvania osobných údajov

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI !

RNDr. Ján Baránek, predseda občianskeho združenia Nádej a Sloboda 

a predseda organizačného tímu Slovensko na 1. mieste!

SPOLU sme Slovensko na 1. mieste!