DARCOVSKÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ, MARKETING A REALIZÁCIU CIEĽOV

 

Občianske združenie: 

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

 

v spolupráci s občianskym združením

Nádej a Sloboda

 

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

občianske združenie

 

Michal Gašparovič, predseda, e-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza, IČO: 54126061

POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z DAROV

 • Prevádzka webovej stránky
 • Prevádzka nástroja na zasielanie e-mailov podľa GDPR
 • Organizačné zabezpečenie podujatí
 • Propagačné materiály, plagáty a ich výlep
 • Kancelárske potreby, cestovné
 • Poplatky za právne služby k realizácii aktivitít
 • Režijné súvisiace náklady na činnosť

POSTUP VYPÍSANIA FORMULÁRA

A PLATBY ZA DARCOVSKÝ PRÍSPEVOK

 • 1
  Na uvedený e-mail vám bude zaslaná elektronicky zálohová faktúra s uvedením platobných údajov, bankové spojenie a variabilný symbol zálohovej faktúry
 • 2
  Pre rýchle zadávanie platobného príkazu použite QR KÓD na faktúre so zadaním SCAN pri realizácii platobného príkazu
 • 3
  Po pripísaní platby na bankový účet organizátora vám bude elektronicky zaslaná zúčtovacia faktúra a v prípade potreby aj originál s podpisom a pečiatkou
 • 4
  Platba sa realizuje prevodným príkazom, platbu kartou budeme riešiť v nasledovnom období
 • 5
  Výnimočne je možné uhradiť poplatky na mieste konania v hotovosti s vystavením príjmového pokladničného dokladu a vystavením príslušných faktúr
 • 6
  Pre prípadné otázky nás neváhajte kontaktovať: E-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk, Mobil: 0918 112 174, aj na aplikáciách: Telegram, Signal